การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวผู้บริหาร
กยท. รุกตลาดยางอินเดีย กระตุ้นอุตสาหกรรมยางล้อ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ

วันที่ 16 มิ.ย. 2559

การยางแห่งประเทศไทย ยกทีมยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุน เจรจาเพิ่มส่งออกยางเท่าตัวกับประเทศอินเดีย กระตุ้นอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
               ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ได้นำคณะยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุน เข้าร่วมประชุม ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ร่วมกับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอินเดีย(All India Rubber Industries Association : AIRIA) ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตยางล้อประเทศอินเดีย (Automotive Tyre Manufacturers Association : ATMA) ผู้แทนบริษัทผลิตล้อรถยนต์ และผู้แทนบริษัทผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีแผนการส่งเสริมตลาดยางพาราในต่างประเทศ  
               โดยมีข้อสรุป 3 แนวทางเพื่อเพิ่มการใช้ยาง ในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ของตลาดประเทศอินเดีย ได้แก่ การให้ประเทศอินเดียซื้อยางโดยตรงผ่าน กยท. แก่ผู้ประกอบการในอินเดียที่อยู่ในรูปแบบสมาคมธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการค้า เพราะ กยท. เป็นรัฐวิสาหกิจของไทย ไม่มุ่งหวังกำไรสูงสุดเหมือนเอกชน การเชิญชวนผู้ประกอบการในประเทศอินเดียมาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย ตามโครงการ Rubber City และ กยท. เป็นผู้จัดหายางส่งเป็นวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานในประเทศอินเดีย เพื่อทำการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ตราสัญลักษณ์ร่วม(Co – Branding) ส่วนหนึ่งใช้ขายทั่วไป และอีกส่วนหนึ่งส่งกลับมาใช้ในกิจการของรัฐในประเทศไทย
               ทั้งนี้ ความต้องการใช้ยางภายในประเทศอินเดียต่อปี มีมากถึง 1,000,000 ตัน ซึ่งกว่า 90% จะถูกนำไปใช้แปรรูปเป็น ยางล้อในรูปแบบต่างๆ แต่ประเทศอินเดียผลิตยางได้น้อยกว่าความต้องการใช้งาน ประมาณปีละ 416,000 ตัน ส่วนที่เหลือจึงต้องนำเข้ายาง จากประเทศอินโดนีเซีย 46% จากประเทศไทย 26% และจากประเทศเวียดนาม 20% โดยเป็นการนำเข้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 และยางแท่ง STR 20
                โดยปี 2558 ปริมาณการส่งออกยางของไทยไปประเทศอินเดีย รวมทั้งสิ้น 98,859 ตัน แบ่งเป็น ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 จำนวน 35,120 ตัน และยางแท่ง STR 20 จำนวน 63,739 ตัน ซึ่งในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับเวียดนามถึง 10% เนื่องจากปัจจัยในเรื่องของราคา และภาษีนำเข้าวัตถุดิบยางพาราในประเทศอินเดียที่สูงถึง 25% ทั้งนี้ ในปี 2559 - 2560 กยท. ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการส่งออกยางไปประเทศอินเดียให้เพิ่มขึ้น 100,000 ตัน โดย 70% เป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 และ 30% เป็นยางแท่ง STR 20
                 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ในวันที่ 16 – 18 มิถุนายนนี้ นายกรัฐมนตรีไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าการ กยท. จะร่วมเจรจากับนายกรัฐมนตรีอินเดีย ภายใต้กรอบการค้าแบบทวิภาคี เพื่อเพิ่มการส่งออกสินค้าเกษตร ในส่วนของยางพาราจะขอปรับลดอัตราภาษีนำเข้าในรูปแบบวัตถุดิบจากเดิม 25% เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการอินเดียหันกลับมาซื้อยางพาราจากไทยมากขึ้น
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
ธนภัทร์ เชื้อเพชร/ข่าว ภู ลาชโรจน์/ภาพ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์