การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง
กยท. จุดฝันบุตรชาวสวนยาง เตรียมตบเท้าเข้ารับสมัครขอทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี กับ กยท. ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564

วันที่ 8 มิ.ย. 2564

          บุตรชาวสวนยาง เตรียมเฮ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาแก่บุตรเกษตรกรชาวสวนยางปีที่2 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2564 ขอรับใบสมัครได้ที่ กยท. ทุกสาขาทั่วประเทศ
          หลังจากที่ กยท. ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยจะให้ทุนศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับยางพารา แก่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. จำนวน 10 ทุน ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ปีละ 100,000 บาท / คน รวมเป็นเงิน 4 ล้านบาท ภายใต้การจัดสรรงบประมาณประมาณตามมาตรา 49 (5) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรในท้องถิ่นที่มาจากบุตรเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของยางพารา และนำความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับยางพารา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพในการทำสวนยางที่มั่นคงและยั่งยืน
         บัดนี้ กยท. ได้เปิดให้บุตรเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ที่สอบเข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัยตามคณะ หลักสูตร/สาขา และมีคุณสมบัติตรงตามที่ กยท. กำหนด เข้าสมัครขอรับทุนการศึกษาได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถขอรับทุนการศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ กยท. ทุกแห่ง ทั่วประเทศ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.raot.co.th และ สามารถยื่นใบสมัครที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่ตั้งสวนยางของผู้ขอรับทุนการศึกษา ซึ่ง กยท. จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนจากคุณสมบัติตามที่ กยท. กำหนด เท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการเกษตรกร
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 245 ในวันและเวลาราชการ
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์