กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวตลาดกลางยางพารา RSS

พนักงานและลูกจ้างสตก.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกันทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ


วันที่ 21 ต.ค. 2560

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ่ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกซ่อมแซมต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ "โครงการสืบสานความพอเพียงเพื่อพ่อหลวง" และ พื้นที่สวนสาธารณะของสำนักงาน เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทั้งยังเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ได้เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันทำนุบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
 
ทีมข่าวและประชาสัมพันธ์สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
t20171021133937_19876.jpg
t20171021134006_19877.jpg
t20171021134036_19878.jpg
t20171021134127_19879.jpg
t20171021134311_19880.jpg
t20171021134336_19881.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683