กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวตลาดกลางยางพารา RSS

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคัดคุณภาพยาง และการดำเนินงานของตลาดเครือข่าย


วันที่ 28 พ.ย. 2560

     วันที่ (27-28 พ.ย. 60) นายวิฑูรย์ ไกรสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตลาดกลางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคัดคุณภาพยาง และการดำเนินงานของตลาดเครือข่าย ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการเพื่อให้การจัดการและการดำเนินงานของตลาดเครือข่ายตามภารกิจ การซื้อ - ขายยางพาราเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการยางแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการคัดคุณภาพยางพารา ตามที่ตลาดกลางยางพารา การยางแห่งประเทศไทยกำหนด
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการบริหารจัดการเครือข่ายให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดกลางยางพารา การยางแห่งประเทศไทย
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในการดำเนินงานของตลาดเครือข่าย ทีมข่าว
 
                                          ประชาสัมพันธ์สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี
t20171128161420_21348.jpg
t20171128161433_21349.jpg
t20171128161455_21350.jpg
t20171128161506_21351.jpg
t20171128161514_21352.jpg
t20171128161525_21353.jpg
t20171128161539_21354.jpg
t20171128161551_21355.jpg
t20171128161626_21356.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683