กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวตลาดกลางยางพารา RSS

ตลาดกลางสงขลาจัดอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดคุณภาพยาง" ให้แก่พนักงาน กยท.จ.กระบี่


วันที่ 14 ธ.ค. 2560

   เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล หัวหน้าสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับพนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ และตัวแทนสถาบันเกษตรกร รวม 30 คน
ในการเข้าอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดคุณภาพยาง" ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560
ณ ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่
ตัวแทนสถาบันเกษตรกร ได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสามารถคัดคุณภาพยางตามมาตรฐาน
ของสำนักงานตลาดกลางยางพารา
t20171214135837_21624.jpg
t20171214135833_21625.jpg
t20171214135848_21626.jpg
t20171214135902_21627.jpg
t20171214135906_21628.jpg
t20171214135914_21629.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683