กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวตลาดกลางยางพารา RSS

เพิ่มความรู้ชาวสวนยางพารา...สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกร รุ่นที่11


วันที่ 10 ม.ค. 2561

          วันที่ 9 มกราคม 2561 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ร่วมกับศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง และศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกร กลุ่มชาวสวนยางบ้านฟ้าประทาน ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย จำนวน 30 คน  เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจหลักปฏิบัติการเกษตรที่ดีตั้งแต่ การจัดการสวนยางก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีด ระบบกรีด น้ำกรดจับตัวยาง การผลิตยางก้อนถ้วย การจัดการและการขนส่ง
 
          นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำเทคนิคการตรวจสอบชนิดน้ำกรดอย่างง่ายเพื่อตรวจสอบว่าชนิดใดเป็นกรดซัลฟิวริคหรือกรดฟอร์มิค จัดลงแปลงยางสาธิตวิธีการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต จนทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่จะนำหลักการที่ได้รับไปปรับใช้ และคณะ GAP จะได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อทำการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตยางก้อนถ้วยที่ได้คุณภาพมาตรฐานจนได้รับการรับรองจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับและมั่นใจในสินค้าที่ผลิต.
t20180110053943_22342.jpg
t20180110053948_22343.jpg
t20180110053955_22344.jpg
t20180110054010_22345.jpg
t20180110054018_22346.jpg
t20180110054025_22347.jpg
t20180110054043_22348.jpg
t20180110054054_22349.jpg
t20180110054059_22350.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683