กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวตลาดกลางยางพารา RSS

คณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูยาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันที่ 24 ม.ค. 2561

     (วันที่ 24 มกราคม 2561) สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูยาง กิจกรรมศึกษาดูงานครูยาง จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง จำนวน 30 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ขั้นตอนการดำเนินงานในการซื้อ - ขายยาง โดยมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ปัจจุบันสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดให้บริการซื้อ - ขายยาง 3 ช่องทาง คือ
1. ตลาดซื้อขายปัจจุบัน (Spot Market)
2. ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (forward Market)
3. ตลาดเครือข่าย (Single Market)
t20180124140235_22995.jpg
t20180124140342_22996.jpg
t20180124140356_22997.jpg
t20180124140422_22998.jpg
t20180124140434_22999.jpg
t20180124140447_23000.jpg
t20180124140501_23001.jpg
t20180124140510_23002.jpg
t20180124140523_23003.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683