กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

กยท.เจ๋งผลิตน้ำยางข้นปราศจากสารก่อมะเร็ง


วันที่ 22 มี.ค. 2561

t20180322004455_24447.jpg
t20180322004503_24448.jpg
             กยท.เดินหน้าพัฒนาคุณภาพยาง ประสบผลสำเร็จผลิตน้ำยางข้น GMP เกรดพรีเมียมปราศจากสารก่อมะเร็งในเชิงพาณิย์รายแรกและรายเดียวของโลก เตรียมต่อยอดขยายตลาดเพิ่มมูลค่าแย่งส่วนแบ่งยางสังเคราะห์ เน้นสโลแกนเป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มั่นใจแนวโน้มความต้องการสูง
              ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. โดยศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสากรรมยาง ร่วมกับภาคเอกชนประสบผลสำเร็จในการผลิตน้ำยางข้น เกรดพรีเมี่ยมปราศจากสารก่อมะเร็งในเชิงพาณิชย์ด้วยการใช้นวัตกรรมของ กยท. นับว่าเป็นรายแรกและรายเดียวของโลก ที่สามารถผลิตได้ในขณะนี้และยังผ่านมาตรฐาน GMP อีกด้วย โดยผลิตออกมาในล็อตแรกจำนวน 20 ตัน สามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตจุกนมยาง ถุงยางอนามัย ถุงมือแพทย์ แทนยางสังเเคราะห์เพราะมีความยืดหยุ่นได้ดีกว่า
               ทั้งนี้ กยท.พร้อมที่จะขยายถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตน้ำยางข้นปราศจาคสารก่อมะเร็ง ดังกล่าวให้กับสถาบันเกษตรกรหรือบริษัทเอกชนผู้ที่สนใจ เพื่อที่จะขยายตลาดยางเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่มีแนวโน้มต้องการเพิ่มขึ้นอย่างเนื่องในอนาคต รวมทั้งสามารถเข้าไปทดแทนและแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางสังเคราะห์ได้
                นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท. เปิดเผยว่า ในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นทั่วไปนั้น จะใช้สารเตตระเมทิลไทอูแรมไดซัลไฟด์ (TMTD) กับ ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide) ร่วมกับแอมโมเนียในการรักษาสภาพน้ำยางสด อย่างไรก็ตาม ZnO เป็นสารที่มีกลุ่มโลหะสังกะสีและตกค้างในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อนำไปกำจัดเป็นซากทิ้ง ขณะที่สาร TMTD จะทำให้เกิดสารไนโตรโซเอมีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง สารตัวนี้ประเทศในสหภาพยุโรปได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายของระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals: REACH) ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับน้ำยางข้นที่ผลิตทั่วไปนำไปใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่กระทบต่อสุขภาพเช่น ถุงมือแม่บ้าน ถุงมือทั่วๆไป เป็นต้น ส่วนถุงมือผ่าตัด จุกนมยาง จะใช้ยางสังเคราะห์แทบทั้งหมด ทำให้ยางธรรมชาติถูกแย่งตลาดในส่วนนี้ไป
                ดังนั้น กยท.จึงได้ทำการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมในการผลิตน้ำยางข้นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงในสารรักษาสภาพน้ำยาง และปลอดภัยปราศจากสารก่อมะเร็ง ไม่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า นอกจากนี้นวัตกรรมในการผลิตน้ำยางข้นของ กยท. ดังกล่าวยังได้นำหลักของ GMP มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วยทำให้สามารถลดปริมาณการใช้แอมโมเนียลงได้ กลิ่นลดลง ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขเพิ่มขึ้น และเมื่อไม่ใช้ TMTD กับ Zinc oxide สารตกตะกอนต่าง ๆ ก็ลดลง ในขณะที่สารที่ใช้ทดแทนก็เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
                 "น้ำยางข้นเกรดพรีเมียมปราศจากสารก่อมะเร็งของ กยท.นี้ ผู้ใช้สามารถนำไปต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เดิมเคยใช้น้ำยางข้นเกรดทั่วไปในการผลิต เช่น การผลิตหมอน ที่นอน ตุ๊กตายาง เป็นต้น มาใช้น้ำยางข้นเกรดพรีเมียมดังกล่าวแทน โดยนำสโลแกนเป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะทำให้เพิ่มราคาและยอดขายได้ เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ล่าสุดบริษัทที่ผลิตของเล่นเด็กที่ใหญ่สุดในแถบเอเซีย ที่ใช้สโลแกนสินค้าว่า "รักษ์โลก” ให้ความสนใจน้ำยางข้นเกรดพรีเมียมปราศจากสารก่อมะเร็ง ของ กยท.ดังกล่าวทดลองไปผลิตของเล่นเด็ก เพราะมีความปลอดภัยเมื่อเด็กสัมผัสหรือนำเข้าปาก” อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้ได้จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท.กล่าว
t20180322004508_24450.jpg
t20180322004514_24451.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683