กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับแปลงยางพารามาตรฐาน GAP สกย.หนองบัว จำกัด จ.ตรัง(22/05/61)


วันที่ 28 พ.ค. 2561

t20180528103528_25529.jpg
t20180528103535_25530.jpg
         วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะ GAP จากศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ร่วมกับศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงสวนยางตามระบบมาตรฐาน GAP.ให้กลุ่มสมาชิกของ สกย.หนองบัว จำกัด อ. รัษฎา จ. ตรัง โดยมีสมาชิกของ สกย. หนองบัว เข้าร่วมโครงการ และเข้าสำรวจสวนยางของสมาชิก พร้อมกับให้ความรู้ในการดูแลสวนยาง การใส่ปุ๋ย ระบบกรีด มุมกรีด และการรักษาความสะอาดถ้วยรองรับน้ำยาง ความสะอาดของน้ำยาง การกรองน้ำยางจากในสวนก่อนนำน้ำยางสู่โรงผลิตยางแผ่น ซึ่งเป็นเส้นทางสู่ระบบการผลิตยางแผ่นรมควันตามมาตรฐาน GMP
 
 เรื่อง / ภาพ : วินัย วารี
t20180528103542_25532.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683