กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ยกระดับมาตรฐานการแปรรูปยางดิบ และการให้บริการตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช (31/05/62)


วันที่ 3 มิ.ย. 2562

t20190603124306_31923.jpg
t20190603124315_31924.jpg
         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเชิญนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ บรรยายหัวข้อ "การผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP” ตามโครงการ พัฒนาตลาดกลางยางพารา ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช อ. ฉวาง ให้กับพนักงานสำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช สถาบันเกษตรกรในเขต จ.นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย สกย.บ้านควนเนียง จำกัด สกย.บ้านคลองฉนวน จำกัด สกย.ยางทองเทพพัฒนา จำกัด สกย.เขาน้อย จำกัด สกย.บ้านอ่างทอง จำกัด สกก.บ้านกรุงชิง จำกัด สกก.พรหมคีรี จำกัด สกย.บ้านดอนตะโก จำกัด สกย.นาพรุ จำกัด สกย.ยูงทอง จำกัด สกย.บ้านวังลุง จำกัด สกย.บ้านลำปะ จำกัด สกย.จันดี จำกัด บริษัทแอลทีการยาง จำกัด และบริษัทจันดีรับเบอร์ จำกัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยมีนายชำนาญ ธนะภพ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรนำหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรเพื่อผลิตน้ำยางสด กระบวนการผลิตยางดิบ ยางแผ่นรมควันที่ดีมีคุณภาพ มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของตลาดปัจจุบันและเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเกษตกรจะต้องปรับตัวให้มีการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างอำนาจการต่อรอง หากผลิตยางที่มีคุณภาพดีจะมีช่องทางการจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นได้
เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ภาพ : เอนก เทพี
t20190603124319_31926.jpg
t20190603124324_31927.jpg
t20190603124329_31928.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683