กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร และอ.นาทม อ.บ้านแพง


วันที่ 3 มิ.ย. 2562

t20190603124605_31935.jpg
t20190603124611_31936.jpg
        สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP ให้กับกลุ่มดงผาลาดยางพารา ต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร (22 ราย) กลุ่มตลาดยางคำแม่นาง-ดอนหอ ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม (23 ราย) และสหกรณ์การเกษตรบ้านแพง จำกัด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม(20 ราย) ปัญหาที่พบในสวนยางพารา คือ เกษตรกรไม่แบ่งเส้นหน้า-หลัง กรีดลึกจนถึงแก่น หน้ากรีดเสียหาย มุมกรีดไม่ได้ระดับ 30-35 องศา ส่วนการใช้สารจับตัวยางก้อนถ้วยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้กรดฟอร์มิกตามคำแนะนำ แต่ยังมีเกษตรกรบางรายที่ยังผสมกรดไม่ถูกต้อง รวมถึงการใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติงาน GAP ได้สาธิตและบรรยายตามข้อแนะนำเพื่อให้เกษตรกรปรับปรุงในสวนยางของตนเอง และรอการตรวจประเมินรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : นายมนัส วงษ์คำซาว /
ภาพ : นายพุทธิพงษ์ บุญมา
t20190603124616_31938.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683