กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ติดตามการดำเนินงาน GAP/GMP กองจัดการสวน การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง จ. นครศรีธรรมราช (4/06/62)


วันที่ 10 มิ.ย. 2562

t20190610011503_32034.jpg
t20190610012247_32035.
         วันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะ GAP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ นำโดยนางสาวรัชชุตา นรากรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 และนางสาวคนพวรรณ ฝ่ายพนอม พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 ลงพื้นที่กองจัดการสวนยาง (กจส) 1 อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช และกองจัดการสวนยาง 2 อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตองกลาง เพื่อติดตามการดำเนินงานมาตรฐาน GAP สวนยางพาราและจุดรวบรวมน้ำยางสดมาตรฐาน GMP ผลการตรวจติดตามพบว่า สวนยาง กจส. 1 ได้มีการกำจัดวัชพืชและมีการแบ่งเส้นหน้าหลัง มีการปรับระยะห่างระหว่างลิ้นและถ้วยรองรับน้ำยางตามมาตรฐานที่กำหนด แต่ยังพบปัญหาหน้ายางกรีดมีรอยบาด จึงได้แนะนำให้ทำการปรับปรุงแก้ไข สำหรับกจส. 2 พบว่าในส่วนของสวนยางยังไม่มีการกำจัดวัชพืชและยังไม่ได้ใส่ปุ๋ย สวนยางเขตถ้ำเพดานบริเวณด้านหน้าได้มีการปรับตามมาตรฐาน GAP แล้วบางส่วน และ จุดรวบรวมน้ำยางสดเขตถ้ำเพดาน กำลังดำเนินการปรับปรุงประมาณ 70 %
เรื่อง : รัชชุตา นรากรณ์ คนพวรรณ ฝ่ายพนอม
ภาพ : คนพวรรณ ฝ่ายพนอม
t20190610011516_32037.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683