กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

ประชุมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช (5/06/2562)


วันที่ 10 มิ.ย. 2562

t20190610011653_32046.jpg
t20190610011657_32047.jpg
          วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กองส่งเสริมและพัฒนายาง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดประจำปี 2562 มีผู้แทนเครือข่าย 15 สหกรณ์ เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ประกอบด้วยสกย.ห้างส้วน จำกัด สกย. นาพรุ จำกัด สกย.เขาขาว จำกัด สกย.นิคม จำกัด กลุ่ม 9 ยางค้อม สกย.น้อยร่อน จำกัด สกย.โคกยาง จำกัด สกย.เสม็ดจวน จำกัด วิสาหกิจชุมชนคนกรีดยางถ้ำพรรณรา จำกัด สกย. เขาน้อย จำกัด สกย.บ้านช่างทอง จำกัด วิสาหกิจบ้านเขาใหญ่ สกย.บ้านกรุงชิง จำกัด สกย.กระทูนพัฒนา จำกัด และสกก.พรมคีรี จำกัด การประชุมในครั้งนี้ได้เชิญนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ชี้แจงความสำคัญมาตรฐาน GAP สวนยางพาราสู่การผลิตยางดิบมาตรฐาน GMP เพื่อให้สหกรณ์นำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP นำมาใช้ในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน โดยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งนี้การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตั้งเป้าหมายให้สถาบันเกษตรกรผลิตยางแผ่นรมควันในจังหวัด ได้รับการมาตรฐาน GMP จำนวน 10 แห่ง ภายในปี 2563
เรื่อง : รัชชุตา นรากรณ์ คนพวรรณ ฝ่ายพนอม
ภาพ : คนพวรรณ ฝ่ายพนอม
t20190610011702_32049.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683