กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนาการพัฒนาการให้บริการด้านการตลาด


วันที่ 10 มิ.ย. 2562

t20190610011826_32058.jpg
t20190610011830_32059.jpg
      วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายชำนาญ ธนะภพ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดสัมมนาโครงการ การพัฒนาการให้บริการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติเชิญน.ส.อธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ประกอบกิจการยาง และเจ้าหน้าที่ตลาดกลางยางพารา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๕๐ คน เพื่อพูดคุยปัญหาสิ่งปนเปื้อนปะปนในยางแผ่นรมควัน รวมถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตยางอัดก้อน และการป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงทิศทาง และรูปแบบการพัฒนาการบริการซื้อขายจากแหล่งผลิตวัตถุดิบตลอดจนการขนส่ง โดยมีนางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
 เรื่อง : รัชชุตา นรากรณ์ คนพวรรณ ฝ่าย
t20190610011835_32061.jpg
t20190610011839_32062.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683