กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

คณะ GAP ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ลงพื้นที่ อ.นาหม่อม จ. สงขลา ให้คำแนะนำสวนยางพารา GAP (10/06/62)


วันที่ 12 มิ.ย. 2562

t20190612091343_32101.jpg
t20190612091349_32102.jpg
        วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะ GAP ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ลงพื้นที่ บ้านควนจง ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ. สงขลา นำโดย นายวีรยุทธ คงเทพ นักวิทยาศาสตร์ 3 และคณะ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ให้คำแนะนำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP แก่เกษตรกรชาวสวนยางบ้านควนจง โดยมีนายสนั่น เสมาธรรมจักร ผู้ใหญ่บ้าน ประสานงานพื้นที่ ในการให้คำแนะนำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารา โดยมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ การปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP จำนวน 9 แปลง จากการลงพื้นที่พบว่า บางแปลงมีการปลูกพืชเพื่อเสริมรายได้ ปลูกพืชคลุมดินเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้หน้าดิน สวนยางสะอาดโล่งเตียนไม่รก หน้ายางกรีดไม่บาด ยังไม่มีการแบ่งเส้นหน้า-หลัง มุมกรีดยังไม่ได้ที่ระดับ 30 องศา ระยะห่างระหว่างลิ้นกับถ้วยน้ำยางยังไม่ได้ 25-30 ซม. ระยะจากลิ้นถึงถ้วยรองรับน้ำยาง 10 ซม. รางรองรับน้ำยาง ถ้วยรองรับน้ำยาง ถังเก็บน้ำยาง ถังบรรจุน้ำยางก่อนส่งโรงงาน ยังไม่สะอาด ยังไม่มีการกรองน้ำยางในสวน แนะนำการกรีดยางให้ลึกถึงเยื่อเจริญไม่กรีดยางหนาเกิน 2 มม. ให้กรองน้ำยางในสวนก่อนนำสู่โรงงานทุกครั้งด้วยตะแกรงเบอร์ 40 เมช ไม่ใช้เศษหญ้ากรองน้ำยาง จึงได้ให้คำแนะนำเพื่อให้เกษตรกรปรับปรุงในสวนยางของตนเองและรอการตรวจประเมินรับรองแปลงยางมาตรฐานGAPต่อไป
เรื่อง : รัชชุตา นรากรณ์ คนพวรรณ ฝ่ายพนอม
ภาพ : วีระยุทธ หลำหลี
t20190612091355_32104.jpg
t20190612091401_32105.jpg
t20190612091408_32106.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683