กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

คณะ GAP ลงพื้นที่ อ.โซ่พิสัย และอ.เซกา จ.บึงกาฬ แนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี


วันที่ 18 มิ.ย. 2562

t20190618224437_32218.jpg
t20190618224445_32219.jpg
         วันที่ 10-14 มิถุนายน 2652 คณะกรรมการชุดควบคุมปฏิบัติการ GAP จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราบ้านโนนสมบูรณ์ ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ จำนวน 65 ราย กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ยางพารากลุ่มบ้านโคกกระแซ ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ จำนวน 29 ราย กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ยางพารากลุ่มดอนเสียด-ห้วยสะอาด ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ จำนวน 34 ราย และกลุ่มชาวสวนยาง สกย.ท่าช้าง ต.โป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ จำนวน 20 ราย ปัญหาที่พบในสวนของเกษตรกร คือ การจัดการระบบกรีด เกษตรกรไม่แบ่งเส้นหน้า-หลัง กรีดลึกจนถึงแก่น หน้ากรีดเสียหาย มุมกรีดไม่ได้ระดับ 30 องศา ส่วนการใช้สารจับตัวยางก้อนถ้วยพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังใช้กรดซัลฟิวริก และเกษตรกรที่ใช้กรดฟอร์มิก ยังผสมกรดในอัตราส่วนไม่ถูกต้อง รวมถึงการใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติงาน GAP ได้สาธิตและบรรยายตามข้อแนะนำเพื่อให้เกษตรกรปรับปรุงในสวนยางของตนเอง และรอการตรวจประเมินรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ต่อไป
t20190618224452_32221.jpg
t20190618224511_32222.jpg
t20190618224516_32223.jpg
t20190618224526_32224.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683