กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

สมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด จ. สงขลา เร่งจัดทำมาตรฐาน GAP (25/06/62)


วันที่ 26 มิ.ย. 2562

t20190626222856_32328.jpg
t20190626222900_32329.jpg
             วันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 คณะควบคุมปฏิบัติการ GAP นำโดยนางสาวรัชชุตา นรากรณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 และคณะจากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับสวนยางพารามาตรฐาน GAP ให้กับสมาชิกของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 21 ราย จากการลงพื้นที่ปัญหาที่พบในสวนของเกษตรคือ การจัดการระบบกรีด ไม่มีการแบ่งเส้นหน้า-หลัง กรีดบาดหน้ากรีดเสียหาย มุมกรีดไม่ได้ ระดับ 30 องศา รางรองรับน้ำยางและถ้วยรองรับน้ำยางไม่สะอาด จึงได้แนะนำหลักปฏิบัติที่ดี สำหรับสวนยางพารา เพื่อให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงแปลงยางของตนเองและรอการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน GAP กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากให้คำแนะนำ คณะ GAP จะติดตามความคืบหน้าต่อไป
 เรื่อง : รัชชุตา นรากรณ์ /นิตยา คงน้อย
ภาพ : คนพวรรณ ฝ่ายพนอม /ณรงค์ วสุลีวรรณ์
t20190626222904_32331.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683