กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

สวนยางพารา อ. นาทวี จ. สงขลา ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นแปลงแรกของจังหวัดสงขลา (26/6/62)


วันที่ 27 มิ.ย. 2562

t20190627222614_32352.jpg
t20190627222619_32353.jpg
     วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินและให้การรับรองสวนยางพารามาตรฐาน GAP นำโดยนางสายใจ วารี นักวิทยาศาสตร์ 3 และคณะ จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ทำการตรวจประเมินให้การรับรองสวนยางพาราตามมาตรฐาน GAP ของนายศตวรรษ จันทร์ทอง ต.คลองกวาง อ. นาทวี จ. สงขลา ซึ่งสามารถปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรได้ผ่านการรับรองเป็นแปลงแรกของจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 7 ไร่ และยังมีสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรทำสวนนาปรัง ต. คลองกวาง อ. นาทวี จ. สงขลา ได้เข้าร่วมโครงการนี้อีก 40 ราย กำลังปรับปรุงตามคำแนะนำหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อรอการประเมินออกใบรับรองในโอกาสต่อไป
 เรื่อง : สายใจ วารี
ภาพ : สุภณ เฉิดฉิ้ม
t20190627222626_32355.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683