กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กยท. เดินหน้ากิจกรรม CSR นำนวัตกรรมยางพาราแปรรูปปูพื้นสนามเด็กเล่น หวังเกิดประโยชน์แก่ชุมชน พร้อมหนุนการใช้ยางในประเทศ


วันที่ 1 ก.ค. 2562

          วันนี้ (1 ก.ค. 62) กยท.เดินหน้าสนับสนุนกิจกรรม CSR ด้านนวัตกรรมยางเพื่อสังคม โดยมีคณะอนุกรรมการ CSR ผู้บริหาร และพนักงาน กยท. ร่วมพิธีส่งมอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพาราแก่โรงเรียนวัดผาทั่ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี มุ่งหวังใช้นวัตกรรมยางของ กยท. ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน พร้อมสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศ
          นายสังข์เวิน ทวดห้อย กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่า กิจกรรมปูพื้นสนามเด็กเล่นด้วยบล็อกยางพาราครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม ตามแผนการดำเนินงานด้านการแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กยท. ประจำปี 2562 เน้นนำยางพารามาแปรรูปเป็นบล็อกยางเพื่อ ปูพื้นสนามเด็กเล่นแทนการปูพื้นซีเมนต์หรือการทำเป็นพื้นสนามหญ้าแบบทั่วไป โดยในปี 2562 กยท.ดำเนินการกิจกรรมพื้นสนามเด็กเล่นให้โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านน้ำราบ จ.ตรัง และโรงเรียนวัดผาทั่ง จ.อุทัยธานี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมด้าน CSR ที่สอดรับกับมาตรการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น นอกจากนี้ กยท. ยังหวังสร้างสุขภาพที่ดี แข็งแรงให้กับเยาวชนและคนในชุมชน ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นของเด็ก ๆ ควบคู่กับการใช้ยางพาราสร้างประโยชน์แก่ชุมชนด้วย
           นายสังข์เวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า การปูพื้นสนามเด็กเล่นด้วยบล๊อกยางให้กับโรงเรียนวัดผาทั่ง ซึ่งมีพื้นที่ 150 ตร.ม. ใช้บล๊อกยางจำนวน 4,800 แผ่น โดยบล็อกยางพาราที่นำมาปูพื้นสนามเด็กเล่น เป็นงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบล็อกยางปูพื้น เลขที่ มอก.2378-2551 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติ ใช้เนื้อยางแห้ง 10 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร โดยบล๊อกยางตัวหนอนปูสนาม 1 แผ่น มีขนาด 24x12x1.2 เซนติเมตร
            "บล็อกยางปูพื้นสนาม จะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กหรือเยาวชนที่ใช้เครื่องเล่นหรือทำกิจกรรมบนลานสนามเด็กเล่นนี้ ดังนั้น กิจกรรม CSR ในวันนี้ จะเป็นการนำงานวิจัยของ กยท. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างมีศักยภาพ อีกทั้งยังสามารถยกระดับชีวิต ความเป็นอยู่ของนักเรียนและคนในชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย” นายสังข์เวิน กล่าว
             นายนเรศ ใจแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาทั่ง กล่าวว่า เดิมพื้นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนวัดผาทั่ง เป็นพื้นดินปนทรายมีต้นไม้ใหญ่และรากไม้ขึ้นมาเหนือพื้นผิวดิน ซึ่งอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นพื้นที่ให้เด็กนักเรียนวิ่งเล่น เพราะนักเรียนอาจได้รับอันตรายจากการสะดุดล้ม และอาจได้รับแรงกระแทกที่รุนแรงจากการล้มได้ ครั้งนี้ กยท. ได้เข้ามาช่วยเหลือและจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปด้วยการสนับสนุนและจัดหาบล็อกยางพาราพร้อมนำมาปูพื้นสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆ สร้างประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและชุมชนรอบๆ โรงเรียนวัดผาทั่งได้เป็นอย่างมาก
             "คณะครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง รู้สึกดีใจเเละขอขอบคุณ กยท. เป็นอย่างสูง ที่มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นยางพารา พร้อมเครื่องเล่นให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียน และขอบคุณที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนในโรงเรียนตามชนบท” ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาทั่งกล่าว
t20190701104114_32397.jpg
t20190701104123_32398.jpg
t20190701104134_32399.jpg
t20190701104200_32400.jpg
t20190701104209_32401.jpg
t20190701104226_32402.jpg
t20190701104246_32403.jpg
t20190701104301_32404.jpg
t20190701104317_32405.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683