กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ >> ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25-27 มิถุนายน 2652 คณะกรรมการชุดควบคุมปฏิบัติการ GAP จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี


วันที่ 2 ก.ค. 2562

t20190702110116_32439.jpg
t20190702110121_32440.jpg
           วันที่ 25-27 มิถุนายน 2652 คณะกรรมการชุดควบคุมปฏิบัติการ GAP จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจให้คำแนะนำการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ให้กับ สหกรณ์กองทุนสวนยางบึงโขงหลง จำกัด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ จำนวน 31 ราย สหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลหอคำ ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ จำนวน 30 ราย และสหกรณ์กองทุนสวนยางตำบลวิศิษฐ์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ จำนวน 30 ราย ปัญหาที่พบในสวนของเกษตรกร คือ การจัดการระบบกรีด เกษตรกรไม่แบ่งเส้นหน้า-หลัง กรีดลึกจนถึงแก่น หน้ากรีดเสียหาย มุมกรีดไม่ได้ระดับ 30 องศา ส่วนการใช้สารจับตัวยางก้อนถ้วยพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังใช้กรดซัลฟิวริก และเกษตรกรที่ใช้กรดฟอร์มิก ยังผสมกรดในอัตราส่วนไม่ถูกต้อง ใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตร รวมทั้งการขนส่งยางก้อนถ้วยไปยังจุดรวบรวมยางเพื่อขาย เกษตรกรยังไม่มีการป้องกันน้ำเซรั่มหกเรี่ยราด ซึ่งคณะกรรมการชุดควบคุมปฏิบัติงาน GAP ได้สาธิตและบรรยายตามข้อแนะนำเพื่อให้เกษตรกรปรับปรุงในสวนยางของตนเอง และรอการตรวจประเมินรับรองแปลงยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ต่อไป
เรื่อง : ชัยณรงค์ จันงาม ภาพ : มนัส วงษ์คำซาว/อิศราวุธ เทพพิมาน
t20190702110127_32442.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683