กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กยท. จัดกิจกรรม CSR มอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา มุ่งหวัง ใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ชุมชนและสังคม


วันที่ 6 ส.ค. 2563

          เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 63 กยท. ส่งมอบสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพาราแก่ ร.ร.บ้านไสใหญ่ อ.ละงู จ.สตูล หนึ่งในกิจกรรม CSR มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หวังเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา
          นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินบทบาทภารกิจขององค์กรภายใต้นโยบายที่ต้องการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ยางพารา ไม่ใช่แค่หยดน้ำยางสีขาวที่ส่งออกไปยังต่างประเทศเท่านั้น แต่ กยท. มุ่งหวังที่จะเห็นยางพารากลายเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว อยู่ในชีวิตประจำวัน มีความหลากหลายในการนำมาใช้ประโยชน์ ประกอบกับภาครัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น กยท. จึง ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยริเริ่มงานวิจัยการแปรรูปวัตถุดิบยางพาราจนไปสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ได้จริง ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา และช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงในระยะยาวต่อไป
           ประธานกรรมการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของการยางแห่งประเทศไทย จึงนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อาทิ หุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR) อุปกรณ์ฝึกสอนการเย็บแผลที่ผลิตจากยางพารา และบล็อคปูพื้นจากยางพารา เป็นต้น โดยครั้งนี้ กยท. ได้มอบสนามเด็กเล่นที่ปูพื้นด้วยบล็อกยางพารารูปตัวหนอน ให้แก่โรงเรียนบ้านไสใหญ่ จ.สตูล ซึ่งบล็อกยางพาราปูพื้นรูปตัวหนอน ผลิตโดยสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ.สตูล ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้งานวิจัยและการผลิตจาก กยท. และแน่นอนว่าวัตถุดิบยางพาราที่นำมาแปรรูปนั้น ก็มาจากวัตถุดิบยางที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยางใน จ. สตูล สำหรับพิธีมอบสนามเด็กเล่นครั้งนี้ กยท. รู้สึกประทับใจมากที่เห็นภาพเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไสใหญ่ วิ่งเล่นในสนามปูพื้นยางพาราแห่งนี้ และเชื่อว่าผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางจะรู้สึกเช่นเดียวกัน
          นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า บล็อคปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน โดยแผ่นยางมีความยืดหยุ่นตัวสูงทำให้การสัมผัสกับพื้นผิวของการเดินหรือการวิ่งลดการกระแทกบริเวณข้อเท้าลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น มีความหนาสม่ำเสมอและมีความแข็งแรงติดตั้งง่ายและสะดวก อายุการใช้งานยาวนาน มีขนาด24x12x1.2(กว้างxยาวxหนา) เซนติเมตร 1 ตารางเมตรใช้บล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพารา 32 ชิ้น โดยสนามเด็กเล่นจากยางพาราของโรงเรียนบ้านไสใหญ่ จังหวัดหวัดสตูล มีขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร ใช้บล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพารา จำนวน 4,800 ชิ้น คิดเป็นการใช้ยางธรรมชาติ 1,500 กิโลกรัม ทั้งนี้ กยท. ได้จ้างให้ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพและได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนยางพาราจาก กยท. เป็นผู้ผลิต
 
 
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
t20200806155243_35971.jpg
t20200806155249_35972.jpg
t20200806155254_35973.jpg
t20200806155304_35974.jpg
t20200806155312_35975.jpg
t20200806155323_35976.jpg
t20200806155333_35977.jpg
t20200806155340_35978.jpg
t20200806155346_35979.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683