กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ข่าวสาร กยท. >> ข่าวประชาสัมพันธ์การยาง RSS

จ่ายแน่ ประกันรายได้ยาง ระยะ2 งวดสุดท้าย 30 เม.ย. นี้


วันที่ 23 เม.ย. 2564

          การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดตัวเลขจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 2 งวดที่ 6 จ่าย 150 ล้านบาท ชดเชยให้ยางก้อนถ้วยชนิดเดียว เนื่องจากราคายางชนิดอื่นปรับตัวสูงกว่าราคาประกันและมีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมจ่ายเงินงวดสุดท้ายภายใน 30 เม.ย. 64 นี้
        นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 2 เข้าสู่การจ่ายเงินงวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของโครงการฯนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางอ้างอิง เพื่อกำหนดชดเชยส่วนต่างราคายางตามกำหนดราคากลางอ้างอิง ดังนี้ ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 61.08 บาท/กก. รัฐบาลประกันอยู่ที่ 60 บาท/กก. ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 58.91 บาท/กก. รัฐบาลประกันอยู่ที่ 57 บาท/กก. และราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 22.63 บาท/กก. รัฐบาลประกันอยู่ที่ 23 บาท/กก. ซึ่งในงวดนี้ยางก้อนถ้วยเป็นชนิดยางเดียวที่มีการจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ส่วนต่าง 0.37 บาท/กก. โดยปริมาณยางก้อนถ้วยในตลาดของเดือนมีนาคม 2564 อยู่ที่ 404,829,232.39 กก. คิดเป็นเงินประกันส่วนต่างประกันรายได้ของงวดนี้คือ 149.79 ล้านบาท ทั้งนี้ จะเริ่มจ่ายเงินงวดที่ 6 ได้ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
          นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมา จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคายางพาราให้เจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง จำนวน 1,377,935 รายไปแล้ว เป็นเงิน 7,290.18 ล้านบาท การจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 จนถึง เดือนมีนาคม 2564 แบ่งเป็น จำนวน 6 งวด จ่ายจริงจำนวน 5 งวด เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ราคายางปรับตัวในทิศทางราคาที่สูงกว่าราคาประกันรายได้ที่ตั้งไว้จึงไม่มีการชดเชย ซึ่งสถานการณ์ยางพารายังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่มาจนถึงเดือน มีนาคม 2564 ทำให้การชดเชยราคายางในงวดสุดท้ายมีเพียงยางก้อนถ้วยชนิดเดียวที่มีการชดเชยส่วนต่างของราคาประกันรายได้
        ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท
 
t20210423150737_38861.jpg
t20210423150743_38862.jpg
t20210423150755_38863.jpg

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683