กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียน
 
การร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
 
การร้องเรียนไปยังการยางแห่งประเทศไทย
1. ทางจดหมาย เรียนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ส่งมาที่การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
2.ผ่านเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย (raot.co.th) หัวข้อช่องทางการร้องเรียน หรือ คลิก
3.ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2433 2222 ต่อ 141, 148 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองวินัยและแรงงานสัมพันธ์
4.ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ หรือส่วนภูมิภาค
5.ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6.ผ่านระบบศูนย์ร้องเรียน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
7.ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทั่วประเทศ
8.ช่องทางอื่นๆ
 
 
การร้องเรียนผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กยท.
 
การร้องเรียนผ่านทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย
 
การร้องเรียนผ่านทางหน่วยงานอื่น ๆ
1.สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน
2.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
 
รายงานการร้องทุกข์/ร้องเรียน

ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของการยางแห่งประเทศไทย

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683