กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
ยางพารา - สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (office of the rubber replanting aid fund)
หน้าหลัก >> ข่าวตลาดกลางยางพารา RSS

ข่าวตลาดกลางยางพารา RSS

คณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูยาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(24 ม.ค. 2561)

ติดตามการดำเนินงานของตลาดเครือข่าย

(10 ม.ค. 2561)

เพิ่มความรู้ชาวสวนยางพารา...สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกร รุ่นที่11

(10 ม.ค. 2561)

ตลาดกลางสงขลาจัดอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดคุณภาพยาง" ให้แก่พนักงาน กยท.จ.กระบี่

(14 ธ.ค. 2560)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคัดคุณภาพยาง และการดำเนินงานของตลาดเครือข่าย

(28 พ.ย. 2560)

ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมตลาดกลางสงขลา

(28 พ.ย. 2560)

สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำผู้แทนบริษัทร่วมทุนตรวจปริมาณยางและคุณภาพยางที่ประมูล

(30 ต.ค. 2560)

พนักงานและลูกจ้างสตก.จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกันทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

(21 ต.ค. 2560)

หน้า : [1]

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683