30 กรกฎาคม 2564
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  -
ยางแผ่นรมควัน  53.36
FOB. กรุงเทพ  60.30
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  45.50
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..