11 พฤษภาคม 2564
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่
 ประเภท  ราคา (บาท)
ยางแผ่นดิบ  -
ยางแผ่นรมควัน  68.72
FOB. กรุงเทพ  73.50
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  65.50
19 มิถุนายน 2561 ( ณ เที่ยงวัน)
RSS3 โตเกียว  51.63
ดูราคายางทั้งหมด..