Head

ราคายางประจำเดือน
เดือน
ปี

ราคายางประจำปี
ปี

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price)

เดือน พฤษภาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-4341432

วัน/เดือน/ปี
ท้องถิ่น
ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
ราคาสูงสุด
FOB. RSS3
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ
น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ
ยางแผ่นรมควัน ชั้น3
น้ำยางสด
Rss3 สูงสุด
ตลาดกลาง
11 พฤษภาคม 2564
62.30
65.50
-
68.72
68.72
สงขลา
73.50
7 พฤษภาคม 2564
60.85
63.80
-
69.11
69.11
สงขลา
73.70
6 พฤษภาคม 2564
59.60
63.00
-
68.02
68.45
สุราษฎร์ธานี
72.60
5 พฤษภาคม 2564
59.00
62.50
61.50
66.78
66.78
สงขลา
71.20
30 เมษายน 2564
58.10
61.50
58.55
66.02
66.02
สงขลา
70.60
29 เมษายน 2564
57.65
61.00
-
65.11
65.11
สงขลา
69.90
28 เมษายน 2564
57.40
60.00
-
63.89
64.13
นครศรีธรรมราช
69.20
27 เมษายน 2564
57.40
59.50
58.69
63.55
63.59
นครศรีธรรมราช
69.05
26 เมษายน 2564
56.90
59.00
-
62.77
63.66
สุราษฎร์ธานี
68.90
23 เมษายน 2564
56.60
58.30
-
62.29
62.79
นครศรีธรรมราช
67.90
22 เมษายน 2564
56.20
58.00
-
61.85
62.26
นครศรีธรรมราช
67.45
21 เมษายน 2564
55.80
57.50
-
61.40
61.51
นครศรีธรรมราช
67.05
20 เมษายน 2564
55.60
57.50
-
61.30
61.85
สุราษฎร์ธานี
66.90
19 เมษายน 2564
55.85
57.50
-
61.20
61.21
สุราษฎร์ธานี
66.80
16 เมษายน 2564
56.50
57.50
-
61.00
61.57
สุราษฎร์ธานี
67.05
12 เมษายน 2564
56.80
58.20
-
61.82
62.26
นครศรีธรรมราช
67.70
9 เมษายน 2564
57.45
60.20
61.12
61.77
62.23
สุราษฎร์ธานี
68.00
8 เมษายน 2564
57.65
60.20
61.31
63.56
63.56
สงขลา
69.10
7 เมษายน 2564
58.00
60.20
-
63.75
64.06
นครศรีธรรมราช
69.80
6 เมษายน 2564
58.00
60.20
-
63.70
63.80
นครศรีธรรมราช
69.70
5 เมษายน 2564
57.70
60.20
60.98
63.31
63.95
สุราษฎร์ธานี
69.55
2 เมษายน 2564
57.55
62.20
-
63.00
63.85
สุราษฎร์ธานี
69.45
1 เมษายน 2564
57.40
62.20
-
62.00
63.45
สุราษฎร์ธานี
68.90
31 มีนาคม 2564
57.75
62.50
-
62.27
63.35
สุราษฎร์ธานี
68.90

 
ยางแผ่นดิบ  
 
น้ำยางสด (ณ โรงงาน)  
 
ยางแผ่นดิบ  
 
ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
 
น้ำยางสด  
 
Rss3 สูงสุด  
 
FOB Rss3 (Bangkok)  

หน่วย : บาท
แหล่งข้อมูล : สำนักตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา
FOB (Bangkok) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน
น้ำยางสด (ท้องถิ่น) = ราคา ณ โรงงาน อ.หาดใหญ่

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683