การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> บริการ กยท.

บริการ กยท.

หมวดย่อย
   โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร
   สถิติยางพาราและฐานข้อมูล
   รายงานวิเคราะห์ราคายาง
   ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง
   การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
   ระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรชาวสวนยาง
   โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
   การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
   สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
   การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน
   การประมูลยางพาราอิเล็ทรอนิกส์

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์