การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> บริการ กยท.

บริการ กยท.

หมวดย่อย
   การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
   การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
   การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกแทน
   การประมูลยางพาราอิเล็ทรอนิกส์
   สถิติยางพาราและฐานข้อมูล
   รายงานวิเคราะห์ราคายาง
   ระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรชาวสวนยาง
   โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
   สวัสดิการเพื่อเกษตกรชาวสวนยาง
   ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยาง
   โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร
   กยท. มุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน (Forest Certification)
   คู่มือ work from home

1หมู่บ้าน1กิโลเมตร (31 ก.ค. 2563)
คู่มือ work from home (25 มี.ค. 2563)

หน้า : [1]
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 222,296 Email: saraban@raot.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนตัว
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์