การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

หน้าหลัก >> การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
การชำระค่าธรรมเนียม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
แบบฟอร์ม ง.ส. 2 (22 มิ.ย. 2558)
แบบฟอร์ม ง.ส. 3 (22 มิ.ย. 2558)
แบบฟอร์ม ง.ส. 4 (22 มิ.ย. 2558)
แบบฟอร์ม ง.ส. 5 (22 มิ.ย. 2558)
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ๔ มิ.ย. ๒๕๕๘ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (15 มิ.ย. 2558)
รายชื่อธนาคารรับชำระเงินสงเคราะห์ (ORRAF Bank) (11 มิ.ย. 2558)
รายชื่อบริษัทผู้พัฒนา Software สำหรับยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (11 มิ.ย. 2558)
รายชื่อบริษัทผู้พัฒนา Software สำหรับยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง ยกเลิกการยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ ณ สำนักงาน และกำหนดให้ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์และชำระเงินสงเคราะห์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วิธีเดียว (5 มิ.ย. 2558)
ประกาศข้อบังคับกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยวิธีการรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์และการคืนเงินสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๕๖ (8 ธ.ค. 2557)
เอกสารประชุมสัมมนาโครงการนำร่องการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (8 ธ.ค. 2557)
เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (8 ธ.ค. 2557)
สานเสวนาการให้บริการรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (c-CESS) ผ่านระบบ NSW ของ สกย (8 ธ.ค. 2557)
ขั้นตอนการใช้บริการระบบชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CESS) ของ สกย. ผ่านระบบ Thailand Nation Single Window (8 ธ.ค. 2557)
ภาพรวมกระบวนการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CESS) ของ สกย. ผ่านระบบ Thailand National Single Window (8 ธ.ค. 2557)
การบริการรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-CESS) ของ สกย. สามารถเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการได้อย่างไร (8 ธ.ค. 2557)
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง แนวทางและวิธีดำเนินการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (Cess) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 (เพิ่มเติม) (8 ธ.ค. 2557)
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง แนวทางและวิธีดำเนินการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (Cess) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 (8 ธ.ค. 2557)
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (8 ธ.ค. 2557)
วิธีปฏิบัติในการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ธ.ค. 2557)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ (8 ธ.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 ถัดไป>>
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์