การยางแห่งประเทศไทย
w3c Facebook การยางแห่งประเทศไทย English

EN

Chinese

CN

รายละเอียดโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

การประชุมปฏิบัติการชี้แจง

ประชุมปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโตรงการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ห้องกันตัง อาคาร 3 ชั้น 5 การยางแห่งประเทศไทย

เอกสารนำเสนอโครงการ

ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางพาราธรรมชาติ

เอกสารนำเสนอถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา

นำเสนอข้อมูลและวิธีการทำ para soil cement โดยกรมทางหลวง

คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ

คู่มือมาตรฐาน เพื่อให้หน่วยงานที่นำไปใช้มีความ เข้าใจตรงกันในแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานก่อสร้างถนนผิวจราจรถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราได้อย่างถูกต้องตามหลักการและข้อกำหนดต่าง ๆ

รายชื่อบริษัทฯที่ยื่นคำขอรับรองมาตรฐานฯ

รายชื่อบริษัทที่ยื่นคำขอการรับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์น้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม หรือสารผสมเพิ่มสาหรับการก่อสร้างถนนดีชินดีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 511 Email: orf2008@rubber.mail.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิดชอบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์