กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
แผนผังเว็บไซต์
 

แผนผังเว็บไซต์

   
    เกี่ยวกับ กยท.
  icon  ข้อมูลทั่วไป
  icon  กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
  icon  คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
  icon  ผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย
  icon  โครงสร้างการบริหารงานการยางแห่งประเทศไทย 
  icon  กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ
  icon  ทิศทางนโยบายองค์กร
  icon  ป้องกันและปราบปรามทุจริต
  icon icon  นโยบาย No gift Policy
  icon icon  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  icon  การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  icon  คู่มือปฏิบัติงาน Compliance Manual
  icon  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
  icon  นโยบาย
  icon icon  นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนของการยางแห่งประเทศไทย 
  icon icon  นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวปฏิบัติ
  icon icon  นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
  icon  ติดต่อผู้บริหาร กยท.
  icon  สถานที่ติดต่อ กยท.
  icon  หนังสือเกษียนฯ
   แผน/ผลการดำเนินการ
  icon  แผนวิสาหกิจ กยท.
  icon  แผนปฏิบัติการประจำปี
  icon icon  2561
  icon icon  2562
  icon  แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดปี พ.ศ. 2564 - 2566 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 และปี 2565
  icon  รายงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
  icon  รายงานประจำปี
  icon  รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี
  icon  รายงานความยั่งยืน
  icon  สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
    บริการ กยท.
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูลยางพารา
   ระบบการจับคู่ผู้ซื้อผู้ขาย PFCM

ห้องแสดงภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683