กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
แผนผังเว็บไซต์
 

แผนผังเว็บไซต์

   
    เกี่ยวกับ กยท.
  icon  ข้อมูลทั่วไป
  icon  กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
  icon  คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
  icon  ผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย
  icon  โครงสร้างการบริหารงานการยางแห่งประเทศไทย 
  icon  ทิศทางนโยบายองค์กร
  icon  ป้องกันและปราบปรามทุจริต
  icon  การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  icon icon  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปี 2563
  icon icon  คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  icon  คู่มือปฏิบัติงาน Compliance Manual
  icon  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
  icon  ติดต่อผู้บริหาร กยท.
  icon  สถานที่ติดต่อ กยท.
  icon  หนังสือเกษียนฯ
   แผน/ผลการดำเนินการ
  icon  แผนวิสาหกิจ กยท.
  icon  รายงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
  icon icon  รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
  icon icon  รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
  icon  รายงานประจำปี
  icon  สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
  icon  การร้องทุกข์/ร้องเรียน
  icon  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปี 2561
  icon  แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  icon  รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2561
    บริการ กยท.
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูลยางพารา
   ร้องเรียน-ถามตอบ

ห้องแสดงภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683