กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
แผนผังเว็บไซต์
 

แผนผังเว็บไซต์

   
    เกี่ยวกับ กยท.
  icon  ข้อมูลทั่วไป
  icon  กฎหมายทีเกี่ยวข้อง
  icon  คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
  icon  ผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย
  icon  โครงสร้างการบริหารงานการยางแห่งประเทศไทย 
  icon  ป้องกันและปราบปรามทุจริต
  icon  การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  icon  คู่มือปฏิบัติงาน Compliance Manual
  icon  การบริหารความเสี่ยง กยท. 
  icon  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
  icon  ติดต่อผู้บริหาร กยท.
  icon  สถานที่ติดต่อ กยท.
   แผน/ผลการดำเนินการ
  icon  แผนวิสาหกิจ กยท.
  icon  ผลการดำเนินงาน กยท.
  icon icon  ประจำปี 2561
  icon  รายงานประจำปี กยท. 
  icon  รายงานการเงิน กยท. 
  icon  รายงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
  icon  สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 
  icon  การร้องทุกข์/ร้องเรียน
  icon  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปี 2561
    บริการ กยท.
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูลยางพารา
   ช่องทางร้องเรียน

ห้องแสดงภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683