กลับหน้าเว็บไซต์
main
ตารางราคายาง วันนี้
ณ ตลาดกลาง ยางพาราหาดใหญ่
รายงานงบการเงินประจำปี
หน้าหลัก >> เกี่ยวกับ กยท.


เกี่ยวกับ กยท.

ผู้เกษียณ

พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (EN)

รายงานงบการเงิน กยท. ประจำปี 2562 หลัง สตง. รับรอง

รายงานประจำปี กยท.

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 2563

รายงานงบการเงิน กยท. ประจำปี 2561 หลัง สตง. รับรอง

คณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท.

บทบาทคณะกรรมการและพนักงานในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 61

กฎบัตรคณะอนุกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท

แนวทางการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการยางแห่งประเทศไทย ปี 2561

รายงานงบการเงิน กยท. ประจำปี 2560 หลัง สตง. รับรอง

ประกาศเผยพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ไตรมาส1

ไตรมาส2

โครงสร้างการบริหารงานการยางแห่งประเทศไทย

แผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561 - 2565

นโยบายการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

กฎบัตรคณะอนุกรรมการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

คู่มือการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม


หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>

Valid HTML 4.01 Transitional

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand)
เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร 0-2433-2222 ต่อ 241 แฟ็กซ์ 0-2435-8956, 0-2424-3683